Referencje

Radio 90


Kotłownia oparta o gazowy kocioł żeliwy z palnikiem atmosferycznym Vitogas 050 oraz 2 kotły wiszące Vitopend 100 WH1B.

Vitogas 050

Gazowy kocioł grzewczy.
Zakres znamionowej mocy cieplnej: 29 do 140 kW

Kocioł Vitogas 050 o mocy od 29 do 140 kW przekonuje wysoką wydajnością, niezawodnością i niezwykłą trwałością eksploatacyjną. Charakteryzuje się również małym zużyciem energii. Powierzchnie wymiany ciepła wykonano ze specjalnego żeliwa szarego i zwymiarowano tak, aby uzyskać możliwie niskie ich obciążenie, a to z kolei przyczynia się wyraźnie
do zwiększenia niezawodności kotła. Jego palnik wykonany z nierdzewnej stali szlachetnej, zapewnia cichą pracę i niższe emisje substancji szkodliwych.

Vitopend 100 WH1B

Kocioł gazowy wiszący, jedno- lub dwufunkcyjny z modulowanym palnikiem atmosferycznym przystosowany do pracy z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia lub z zewnątrz
Zakres mocy grzewczej: od 10,5 do 30 kW
Galeria: