Sylwetki nieznane

Podczas poszukiwania informacji o swoich przodkach wielokrotnie napotykałem różne wzmianki o Chłędowskich. Ponieważ nie jest to zbyt popularne nazwisko, przypuszczam, że można je w jakiś sposób połączyć.

Wszelkie spostrzeżenia, sugestie i pomysły proszę przesłać na mój adres e-mail

 Chłędowski Adolf - w "Liście zabitych w czasie powstania chłopskiego w Galicji w roku 1846" [2][3] jest wspominany jako dziedzic zabity w Szczepanowicach k/Tarnowa. Natomiast Morawczyński [25] wspomina, że Adolf Chłędowski, szlachcic ze Stępiny zginął 20 lutego 1846 r. w Gawrzyłowej (obecnie w granicach miasta Dębica)
 

Chłędowski Anton, von  - w 1828 roku - dzierżawca wsi Stępina (Stempina) w pobliżu Jasła [50]. Jest również wymieniany w "Szematyzmach" za lata 1830 [34], 1832 [37], 1833 [1], 1834 [53], 1836 [46], 1837 [47], 1838, 1839 [33], 1840 [36], 1841, 1844.
Prawdopodobnie jest to ta sama osoba co Adolf Chłędowski zabity w Szczepanowicach w 1846 r.
Być może istnieje związek z Sewerynem Chłędowskim (dziadek pisarza Kazimierza Chłędowskiego), który w tym okresie był dzierżawcą majątku Wietrzno [34].

 

Chłędowski Edmund - urodzony 21 kwietnia 1953 r., zmarł 5 czerwca 1954 roku, pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim (Kwatera LXXXV, Rząd 21, Miejsce 76) [16]
(wizja lokalna 2009.08.04: zlokalizowano miejsce pochówku, jednak brak jakichkolwiek śladów po mogile)
 

Chłędowski Jan - urodzony w 1890 roku, dyplom ukończenia szkoły wyższej. W roku 1924 był nauczycielem języka polskiego i propedeutyki filozofii w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Przemyślu [5]
 

Chłędowski Rafał Józef - urodzony ok 1805 r., szlachcic, rod. Wielopole, pow. Dąbrowa (ale też określany jako pochodzący z Wadowic),
- wyznania rz. k.,
- kawaler, zarządca majętności,
- zamieszkanie Grójec, pow. Biała,
- uwięziony w 1846 roku, przetrzymywany w lwowskim więzieniu [28], skazany na 10 lat więzienia,
- od 17 lutego 1848 r. w twierdzy Hradczy Kopiec (Spielberg) [14][65] .
- amnestionowany 24 marca 1948 r., po dwóch dniach przybył z Berna do Krakowa[62].
- przywrócenie szl. 12/12 1849 [13]

 

Chłędowski Klemens - 1888: kancelista prowizoryczny Namietnictwa we Lwowie[21]
1889 : kancelista Namiestnictwa we Lwowie[42]
1890 - 1894:
         sekretarz c.k. Starostwa w Sokalu [6][18][38][39][41]
1895 - 1897, 1900 - 1905, 1907 - 1909:
         sekretarz c.k. Starostwa w Tarnopolu [20][7][8][19][22][30][54][58]
1895 - 1897, 1900 - 1905, 1907 - 1910:
         naczelnik i rachmistrz Urzędu miar i wag w Tarnopolu [20][7][8][19][22][30][31][40][45][54][58]
1909: Dyrektor "Towarzystwa budowy tanich domów mieszkalnych dla urzędników" w Tarnopolu [63]
1911: sekretarz Zarządu Powiatowego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Skałacie[9]
1911 - 1914:

  sekretarz Wydziału Powiatowego Rady Powiatowej w Skałacie, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Koroną, medalem jubileuszowym pamiątkowym dla wojskowych i żandarmeryi, medalem jubileuszowym pamiątkowym dla cywilnych funkcyonaryuszy oraz krzyżem jubileuszowym [9][10][11][24]

    1914: Zastępca członka Komisyi licencjonujących buhaje w roku 1914 - okręg nr 83: powiaty sądowe Skałat i Podwołoczyska [60]
 

Chłędowski Laurenty -  w 1858 roku pracował jako auskulant (praktykant) w lwowskim Sądzie Okręgowym [44]
 

Chłędowski Ludwik - uczestnik pierwszego Zjazdu Słowiańskiego (Praga, 2-12 czerwca 1848 r.), mieszkaniec Galicji [32].
 

Chłędowski Ludwik Jakób - postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 2 listopada 1852 roku został uznany za wygnanego z kraju i pozbawiony wszelkiego majątku [4].
 

Chłędowski Marcin - proboszcz Parafii pw. Świętej Marii Magdaleny w Brzyskach w latach 1825-1831 [51]
 

Chłędowski Seweryn, von - wspomina go wnuk Kazimierz Chłędowski w swoich pamiętniach,
1834, 1836 - dzierżawca Wietrznej[53][46]
 

Chłędowski Otto, von - syn Seweryna Chłędowskiego, ojciec Kazimierza Chłędowskiego
30.06.1853 - członek c.k. Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego[59]
1858, 1860 : właściciel ziemski, członek lwowskiego Towarzystawa Rolniczego[43][44]
1865 : od 10 do 14 lutego przebywał we Lwowie, nocował w Hotelu Europejskim[64]
zmarł 6 sierpnia 1870 r., nagle, w przejeździe przez Przemyśl ("Dziennik Poznański" R.14.Nr.185, z 15.08.1870 )
 

Chłędowski Włodzimierz - urodzony w Krakowie w 1890 roku, uczeń Gimnazjum im Franciszka Józefa we Lwowie w latach 1903-1908 [17][26], absolutorium szkoły wyższej. W roku 1924 był nauczycielem języka polskiego w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Przemyślu [5] .
Jako profesor gimnazjum, zamieszkały w Stanisławowie przy ulicy Liebermana 9 jest wymieniany w Księdze adresowej małopolski [5].
 

Chłędowska Florentyna - wdowa po oficerze pocztowym (?), w 1913 roku mieszkała przy ulicy Piekarskiej 9 we Lwowie. Po wybuchu wojny, 1 września 1914 r. wyjechała do Wiednia, gdzie mieszkała przy Josefstädterstrasse [12][15]
Florentyna Chłędowska (emerytka, Łyczakowska 16) jest wymieniania jako mieszkanka Lwowa w 1935 r. w Księdze adresowej małopolski[29].
Tamże, Florentyna Chłędowska (wdowa, Liebermana 9) jest wspomniana jako mieszkanka Stanisławowa. Być może jej synem był Włodzimierz Chłędowski.
 

Chłędowska Krystyna - w 1953 roku była autorką pracy magisterskiej pod tytułem: "Dyspalatalizacja spółgłosek funkcjonalnie miękkich w niektórych zabytkach staropolskich".[23]
Związana z wrocławską pracownią Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, uczestnicząc w pracach nad Słownikiem Polszczyzny XVI wieku [35].

Prowadzone poszukiwania znalazły nieoczekiwany finał. W kwietniu 2011 r. od słownikarek z Wrocławia otrzymałem takie wyjaśnienia, za które jeszcze raz bardzo dziękuję:

"Pani Krystyna Chłędowska (ur. 07.07.1926 r.) rzeczywiście pracowała w naszej Pracowni, nie była zamężna i nie miała dzieci. Niestety zmarła 02.02.2000 r. i została pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Miała siostrę Eulalię ,ale ona również nie żyje (pochowana na cmentarzu na ul. Bujwida we Wrocławiu). Być może żyje jeszcze brat (chyba M[...]), ale nie znamy miejsca jego zamieszkania. Kiedyś mieszkał na Górnym Śląsku. W Warszawie mieszkała też  zamężna córka pani Eulalii - A[...]  S[...]. Nie znamy jednak jej nazwiska po mężu. Być może Pani Krystyna jest osobą której Pan poszukuje, była mgr filologii polskiej.
Niestety nie wiemy skąd pochodziła. Przed wojną mieszkała w Stanisławowie. Rodzice Jej byli nauczycielami (matka Roberta, babcia chyba Bronisława). Więcej wiadomości niestety nie posiadamy."


Z Biuletynów Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (MBC, zeszyt 14-40) można dowiedzieć się, że Krystyna Chłędowska mieszkała we Wrocławiu, początkowe pod adresem ul. Dąbrowskiego 19 m. 5, a od 1960 do conajmniej 1984 oku pod adresem ul. Katowicka 29 m. 4.
 

Chłędowska Michalina - właścicielka dóbr, w 1897 roku mieszkała przy ulicy Krasickich 10 we Lwowie [15]
 
Chłędowska Michalina - właścicielka dóbr, w 1905 roku mieszkała przy ulicy Pijarskiej 3 w Krakowie [48]
 

Pfaffenhoffen-Chłędowski Kazimierz, von - urodzony 7.11.1904 r. w Koblencji, oficer zawodowy W.P.,
1926: ukończył z oceną 'dobry' Szkołę Podchorążych w Bydgoszczy, awansowany do stopnia kapral podchorąży [55]
1928: ukończył Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu, awansowany do stopnia podporucznika [56]
1931: mianowany do stopnia porucznika (1.01.1931), 5 Pułk Artylerii Ciężkiej w Krakowie [61]
1932: mieszkał przy ulicy Rakowickiej 29 w Krakowie [49]
1938: ślub z Julianną Guździoł [57]
1939: przydział mobilizacyjny do 2 Dyonu Pociągów Pancernych (6.08.1939)
       pełnił funkcję oficera - artylerzysty Pociągu Pancernego Nr 51 "Chrobry" (1.09.1939)

 


 

Źródła:
[1] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1833, str. 285
[2]   Rok 1846 w Galicji. Materiały źródłowe, PWN, 1958
[3]   Ks. Stefan Dembiński, "Rok 1846, Kronika dworów szlacheckich", Jasło 1896
[4] PBC Dziennik Praw Tom 46, Warszawa 1853, str. 63
[5]   Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych zestawione pod redakcją Zygmunta Zagórkowskiego, Książnica Polska, Lwów-Warszawa, 1924
[6]   Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1892
[7]   Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1897
[8]   Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1900
[9]   Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1911
[10]   Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1912
[11]   Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1913
[12] ŚBC

Księga adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa. Rocznik 17. 1913, str. 60

[13]   Korwin Kruczkowski Sylwester, "POCZET POLAKÓW WYNIESIONYCH DO GODNOŚCI SZLACHECKIEJ PRZEZ MONARCHÓW AUSTRJACKICH W CZASIE OD ROKU 1773 DO 1918. DALEJ TYCH OSÓB, KTÓRYM WYMIENIENI WŁADCY ZATWIERDZILI DAWNE TYTUŁY KSIĄŻĘCE WZGLĘDNIE HRABIOWSKIE LUB NADALI TYTUŁY HRABIÓW I BARONÓW JAK NIEMNIEJ TYCH, KTÓRYM ZATWIERDZILI STAROPOLSKIE SZLACHECTWO", Lwów 1935
[14]   Czaplicki Władysław, "Pamiętnik więźnia stanu", Lwów 1862, str. 323 (www.pbi.pl)
[15] ŚBC Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914-1915 oraz Album pamiątkowe. Cz. 1. Lwów, Wiedeń, 1915. Pełna treść wpisu brzmi: "Chłędowska Florentyna, wdowa po ofic. poczt., 1.IX.914. Wiedeń, VIII., Josefstädterstrasse l. 91, II., d.13.    2 os."
[15]   Księga adresowa król. stoł. miasta Lwowa, Lwów 1897
[16]   www.rakowice.eu
[17]   Chołodecki Józef Białynia, "Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu Gimnazyum im. Franciszka Józefa I. we Lwowie : 1858-1908", Lwów, 1909, str 199  (Cyfrowa Biblioteka Narodowa)
[18] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1894, str. 33
[19] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1901, str. 47, 241
[20] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1896, str. ...
[21] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1888, str. 5
[22] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1903, str. 47,257
[23] MBC Język Polski, 1953, nr 5 (listopad/grudzień), str.376-8
[24]   Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1914, str. 469
[25] MBPT Morawczyński M, "RZEŹ 1846 r. Dębica, Pilzno, Tarnów i okolice", Tarnów, 1992, str. 96 (Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie)
[26] PBC Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum Lwowskiego im. Franciszka Józefa za rok szkolny 1905, str. 49
[27] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1908, str. 55, 280
[28] TBC Ostaszewski-Barański K. - Krwawy rok: opowiadania historyczne, Złoczów, Nakładem i drukiem Wilherma Zukerkandla 1897, str. 231
[29] MTG KSIĘGA ADRESOWA MAŁOPOLSKI, LWÓW, STANISŁAWÓW TARNOPOL Z INFORMATOREM M. STOŁ. WARSZAWY, WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO, ŁÓDZKIEGO, POMORSKIEGO, POZNAŃSKIEGO I ŚLĄSKIEGO. ROCZNIK 1935/1936. KRAKÓW
[30] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1909, str. 54, 303
[31] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1910, str. 303
[32]   Opis pierwszego Zjazdu Słowiańskiego przez Jędrzeja Moraczewskiego, Poznań, 1848, str. 117
[33] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1839, str. 331
[34] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1830, str. 283, 298
[35]   http://www.spxvi.edu.pl/spxvi/slownik.php?s=2
[36] MTG Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien. Für das Jahre 1840, str. 334
[37] MTG Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien. Für das Jahre 1832, str. 278
[38] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1891, str. 33
[39] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1893, str. 33
[40] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1895, str. 35, 202
[41] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1890, str. 33
[42] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1889, str. 5
[43] MTG Handbuch des Lemberger Statthalterei -Gebietes in Galizien für das Jahr 1860, str. 273
[44] MTG Handbuch des Lemberger Statthalterei -Gebietes in Galizien für das Jahr 1858, str. 75, 252
[45] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1902, str. 47, 257
[46] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1836, str. 305, 319
[47] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1837, str. 308, 322
[48] MTG KSIĘGA ADRESOWA, KRÓL. STOŁ. MIASTA, KRÓL. WOLN. MIASTA, KRAKOWA I PODGÓRZA.ROK 1905, str. 27
[49] MTG KSIĘGA ADRESOWA MIASTA KRAKOWA I WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO 1932, Dział III A, str. 427
[50] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1828, str. 306, 307
[51]   http://parafiabrzyska.ns48.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=48, [odczyt w dniu 28.08.2013 r.]
[52] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1838, str. 312
[53] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1834, str. 306, 320
[54] MTG Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1907, str. 55, 280
[55] KPBC Gazeta Bydgoska Nr 156 z dnia 11.07.1926 r., str. 5
[56] KPBC W dzień promocji wychowanków Oficerskiej Szkoły Artyleryi, 1926/1928
[57] KPBC Ilustrowany Kuryer Codzienny Nr 18 z 18.01.1938 r.
[58] MTG http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/skany/schematyzmy/szematyzm1904djvu/szematyzm1904.djvu
[59] GBk Rozprawy c. k. galicyjskiego towarzystwa gospodarskiego, Tom 15, str. 27 (wgląd: 2015.03.09)
[60] JBC Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 1914 [całość], str. 141
[61] JBC Rocznik Oficerski 1932, str. 216, 705
[62] GBk Jutrzenka Nr 7 z 1848 r., Kraków, 29.03.1848 r., str. 26
[63] JBC Statystyka Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych w Galicyi z W. Księstwem Krakowskiem za Rok 1909, Lwów, 1910, str. 120
[64] GBk Gazeta Lwowska Nr 34,37 z 1865 r.
[64]
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, nr 6 z 1951 r. [wgląd 2017.11.11]cdn...

 

 

statystyka